شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

mahdi-M.N

+ چرا موس از \پاين مانيتور ميره بيرون، ولي ازبالا نميره بيرون؟؟!! ... نه واقعن سواله برام!!! چرا؟؟!!! . . . . . . . . . يني نامردي اگه امتحان کني ولي لايک نکني!
mahdi-M.N
93/4/13
mahdi-M.N
http://parsiyar.ir/koshkir/Feeds/8730212/ :-D
fereshteh
يعني براي خودت يه پا ...... .. هستي... .
نا مر د که نيستم چون دخترم...ولي لايکت کردم....:D
mahdi-M.N
مرسي گل يا پوچ
چراغ جادو
mahdi-M.N
رتبه 0
0 برگزیده
401 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
mahdi-M.N عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top