شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

mahdi-M.N

+ به بابام گفتم اگر 100 ميليون بهت بدن تو حاضري منو به قتل برسوني؟ . . . . . . . . . . الان 20 دقيقه است تو فکر رفته يه لبخند مسخره هم رو لبشه هي زير چشمي به من داره نگاه ميکنه :|
2-dard del
93/4/11
درب کنسرو بازکن برقی
mahdi-M.N
رتبه 0
0 برگزیده
401 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
mahdi-M.N عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top