شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

mahdi-M.N

+ تست کوتاه اما جالب ابتدا براي چند لحظه به کف دستتان نگاه کنيد. پس از ان به ناخن هاي همان دستتان نگاه کنيد. (تاوقتي اين دو کار را نکرده ايد اخر مطلب رو نخونيد وگر نه ارزشش رو از دست ميده سر کاري نيست.)
mahdi-M.N
93/4/10
mahdi-M.N
جواب تست: اگر براي ديدن ناخن هايتان دستتان را برگردانديدو ناخن هارا نگاه کرديد؛گفته ميشود که انساني بيشتر منطقي هستيد. ولي اگر براي ديدن ناخن هايتان در همان حال که کف دستتان مقابل شما است،انگشهايتان را خم کرديد و به ناخن هايتان را نگاه کرديد،بيشتر بر احساستان تکيه داريد
mahdi-M.N
شما احساسي هستيد يا منطقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
mahdi-M.N
چرا دادا
mahdi-M.N
مهسا خيلي منطقي هستي ؟؟؟؟؟؟؟خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
mahdi-M.N
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
چراغ جادو
mahdi-M.N
رتبه 0
0 برگزیده
401 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
mahdi-M.N عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top