شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

mahdi-M.N

+ مجري: بچه ها...هم شيريني خريدم،هم شکلات،هم بستني بچه ها: به به... مجري: ولي هيچکدومو بهتون نميدم! پسرعمه: اي بابا اين ديگه چه حرکتيه؟...ما کلي آنزيم آزاد کرديم،جواب هيپوتالاموس مارو کي ميده؟ مجري: فقط به يه شرط اينارو بهتون ميدم،بايد بگين گلاي گلدون منو کي خورده فاميل: اين کره خر! جيگر: من گل نميخورم! من گل نميخورم! من گل نميخورم! فاميل: تا حالا فکر ميکرد جيگره،حالا حتماٌ فکر ميکنه بوفونه! پسرعمه:
mahdi-M.N
: گابي جان برو و با يه اعتراف شجاعانه مارو به سعادت رسون! مجري: گابي که ديروز نبود فاميل: آقاي مجري گاوه ديگه...هر کاري ازش برمياد مجري: پس فقط تو موندي ببعي... ببعي به فاميل: دَدي دستم به دامنت...يه کاري بکن! فاميل: سيرداغ ببينم،دستتو توي دامنم هم بکني نميتونم کاري واست بکنم
تسبیح دیجیتال
mahdi-M.N
رتبه 0
0 برگزیده
401 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
mahdi-M.N عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top